Pagina wordt geladen ...

Spelerwijs nieuwe brons sponsor HZVV

Met veel trots verwelkomen wij Spelerwijs Hoogeveen als nieuwe sponsor van HZVV!

Spelenderwijs leren

"Wij zijn Spelerwijs! We bieden peuterspeelgroepen aan voor kinderen van 2,4 jaar tot 4 jaar. Spelerwijs is anders dan de kinderopvang. Natuurlijk zorgen we goed voor uw kind. Maar daarnaast hebben we ook een lerende taak en zijn we voorschool voor het basisonderwijs."

"Op onze peuterspeelgroepen leren de kinderen spelenderwijs. In een peuterspeelgroep vangen we maximaal 16 peuters op. De meeste peuters komen twee gekoppelde dagdelen per week. We bieden ook plaats aan peuters die wat extra tijd en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen. Deze kinderen met een VVE-indicatie komen vier gekoppelde dagdelen per week. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Uitgangspunten van VVE zijn: ‘voorkomen is beter dan genezen’ en ‘hoe eerder hoe beter’. Door kinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren, willen wij eraan bijdragen dat zij zonder achterstand kunnen starten op de basisschool. Naast de peuterspeelgroepen zijn we bezig om ook BSO-groepen te ontwikkelen."

Meer informatie: Spelerwijs.nl